LJUSSERVICE

Idag är ljuskällorna mer komplicerade än förr och armaturerna drivs av mer avancerad elektronik. Detta ställer i sin tur krav på omvårdnad och bra skötsel av en belysningsanläggning. En modern armatur mår inte bra när en ljuskälla är släckt och varje försök till upptändning utan fungerade ljuskälla nöter på elektroniken och förkortar armaturens livslängd.

Armaturer, ljuskällor, väggar och tak blir smutsiga med tiden och ljuskällorna ger mindre ljus mot slutet av sin livslängd. Försämringen av belysningen sker gradvis och det kan dröja innan ni märker det. Ur energisynpunkt är det viktigt att fullt ut kunna utnyttja den energi som behövs för att driva en armatur och för det krävs regelbundna byten baserade på den unika ljuskällan.

Cardi ljusservice håller reda på era unika ljuskällors livslängd och vet när det är ekonomiskt fördelaktigt att göra ett så kallat gruppbyte. Vi byter alla ljuskällorna på en gång och ni har alltid ett optimalt ljus i er butik. Våra servicetekniker byter ljuskällorna innan ljusnedsättningen är synbar och ser alltid till att ljuset är rätt inriktat.

Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus.

Läs mer om Ljusservice i vår broschyr