PRAKTIKERTJÄNST

Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm. 
 

"Belysningen i matsalen skulle bestå av energieffektiva LED-spotlights med ett rent och enkelt uttryck. Att kunna rikta ljuset snett inåt rummet för att klara belysningskravet på golvet var viktigt. Detta ställde krav på att ljuskällan satt högt upp i armaturen för att undvika störande bländning när man sitter till bords. Valet föll på Cardi och deras armatur Lion, som har en stor variation av spridningsvinklar och effekter vilket underlättade för de olika verksamhetsområdena i projektet"

Maria Hildeby, Ljusdesigner, Eco Konsult