SYNOPTIK MÄRSTA | LED-BUTIK

Synoptik är en av Sveriges ledande optikkedjor och sedan ett antal år tillbaka en nära samarbetspartner till Cardi Belysning. I december 2011 genomförde Synoptik tillsammans med Cardi ett mycket spännande pilotprojekt, en butik nästan till 100% belyst med LED. 

Ljusdesign: Fredrik Mellgren & Fredrik Lindeberg

Armaturer: Only XS, Lion, Orion, Futura, Kip, Jupiter,  LED-strip samt Puck. 

Vi har sedan tidigare tillsammans med Synoptik satt ett  belysningskoncept. Men ett koncept måste hela tiden vara levande, föränderligt och utvecklas i takt med belysningsbranschen.

Det som Synoptik ville åt med att belysa hela butiken med LED, var en minskad energiåtgång i förhållande till vårt nuvarande koncept och samtidigt få en så underhållsfri anläggning som möjligt. Men det var väldigt viktigt att vi åstadkom samma känsla rent ljusmässigt som numera finns i alla Synoptiks butiker. Nämligen ett behagligt ljus fritt från bländning och som känns varmt och välkomnande.

Flera olika armaturtester och långa diskussioner kring ritbordet är det som har lett fram till det lyckade slutresultatet. Personalen i butiken är väldigt nöjda med hur deras nya butik blev och berättar att försäljningen ökat mycket.

Hur gick det då med energiförbrukningen? Jodå, den fick vi ner med ca 40%.