YELLOWKORNER

Moodgallerian, Stockholm. 
 

Yellowkorner finns över stora delar av världen, med tyngdpunkten i Europa och USA och är ett butikskoncept där man säljer fotokonst. I oktober 2012 slog man upp portarna till butiken i Moodgallerian, den första i Sverige. Sedan dess har man även öppnat butiker i Fältöversten och Täby Centrum.

Ljusdesign: Fredrik Mellgren & Peter Wranå