produkter ikon Created with Sketch. Produkter
NYHETER
Tjänster
Referensprojekt

Vårt kvalitetsarbete:

Cardi belysningsspecialisten AB är ett belysningsföretag med försäljning och service av belysning, samt ljusdesign - projektering och planering av belysningsanläggningar. 

Kvalitet för oss är att alltid leverera rätt produkter, rätt lösningar, vid rätt tidpunkt och till rätt plats.

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI:

  • Skapa goda, personliga och långsiktiga relationer med kunder så att de återkommer med nya spännande uppdrag.
  • Skapa goda, personliga och långsiktiga relationer med våra leverantörer.
  • Undersöka och uppfylla våra intressenters krav och behov.
  • Följa upp och dra lärdom av projekt.
  • Driva ett aktivt kvalitetsarbete i hela företaget och ständigt sträva efter förbättringar.