Sport

Standarden SS-EN 12193-2018 definierar kraven för belysning i sportanläggningar för olika idrotter. Standarden är indelad i tre klasser där man kan hitta ljusnivåer för skolidrott, träning och tävlingar på olika nivåer.

I Sverige utgår man ofta från Måttboken som ges ut av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Den ställer bland annat högre krav på vertikala belysningsnivåer. I Måttboken finns även information om områden utanför själva sportområdet som t ex omklädningsrum och publikområden.

Olika sporter har olika krav på belysning. Ibland används t ex en sporthall för olika aktiviteter, belysningen ska då alltid vara utformad för den mest krävande tillämningen. En bra belysning handlar inte bara om att åstadkomma en rätt belysningsnivå, belysningen måste även ge rätt visuell prestanda. Ljusets jämnhet påverkar till exempel hur människor uppfattar avstånd och deras förmåga att spela effektivt.
Belysning i idrottsanläggningar kräver ofta mycket ström, sensorer och olika form av styrningar är ett bra sätt att anpassa belysningen och minska energiförbrukningen.