Värt att veta om utfasning av ljuskällor

Tidigare har vi sett glödlamporna förpassas till historien och nu har även förbudet mot lysrör trätt i kraft. Förbudet för lysrör grundar sig i två EU-direktiv, Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet.

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hosprodukter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Energimyndigheten är även tillsynsmyndighet för ekodesigndirektivet.

RoHS-direktivet handlar om att ersätta och begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det är Kemikalieinspektionen och kommunernas miljöförvaltningar som har tillsyn över RoHS-direktivet.
Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ. T8-lysrören och T5 lysrören förbjöds hösten 2023.

Viktiga utfasningsdatum

Kompaktlysrör och T5-cirkel, förbjöds 24 februari 2023
Lysrör T5 och T8, förbjöds 24 augusti 2023

Vad händer efter dessa datum?
Efter detta datum får man inte sätta nya lysrör på EU marknaden, lysrör som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas/säljas.

Vad gör man om man har lysrör i sin fastighet idag?
Det nya utfasningskravet innebär att befintliga belysningsanläggningar med lysrör skyndsamt bör ses över. Ett första steg är att inventera och kontrollera status på anläggningen, gör därefter investeringsbudget och en utbytesplan. I de allra flesta fall blir detta en lönsam affär över tid, genom längre livslängd, mindre energianvändning och minskat underhåll, dessutom bidrar det till en bättre miljö.

Vilka är alternativen?

Generellt finns följande alternativ:

1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla
Till gamla lysrör finns det ett antal LED-ersättare tillgängliga på marknaden, men innan man köper dessa bör man först kontrollera armaturens skick om det är värt att byta. Notera att i dagsläget är utbudet av dimbara LED-lysrör begränsat. Tänk även på att ljusupplevelsen och ljuskvaliteten i rummet påverkas när vi ersätter lysrör med LED. Man bör alltid provbelysa på plats för att få en uppfattning. Största skillnaden är ljusdistributionen, där lysrör är rundstrålande och LED-lysrör alltid har riktat ljus. 

Det finns i huvudsak två typer av LED-lysrör på marknaden
• Retrofit LED-lysrör
• LED-lysrör med konverteringssats som hamnar under punkt två nedan; Ombyggnad av den befintliga armaturen (Av anvisningarna ska det tydligt framgå att ombyggnaden får utföras av person med tillräckliga kunskaper eller om måste ombyggnaden endast skall utföras av behörig person). Läs mer


2. Ombyggnad av den befintliga armaturen
Notera att ombyggnad av armatur måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Ändringar i armaturer kan vara förenade med flera säkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket har därför regler och utgör också marknadskontroll. Läs mer


3. Byte av armatur Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare,plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas i det alltid att byta till nya energieffektivare armaturer. 

Källa: Belysningsbranschen

Allmän information om lysrörsutfasningen

Om utfasning av lysrören – Belysningsbranschen. Läs mer  
FAQ – Frågor och svar om utfasning av ljuskällor med kvicksilver – Belysningsbranschen. Läs mer här  
Utbyte av lysrör till LED-lysrör – Elsäkerhetsverket. Läs mer  
Om konverteringssatser - Elsäkerhetsverket. Läs mer  
Värt att veta om LED-lysrör – Cardi Belysning. Läs mer  
 
Intervjuv med Peter Bennich om lysrörsutfasningen, Energimyndigheten - Volt 2/2023. Läs mer 
Intervjuv med Martin Gustafsson om lysrörsutfasningen, Elsäkerhetsverket - Volt 6/2023. Läs mer
 

Ersättningstabeller