Hållbarhet

Belysning är en viktig faktor för att skapa en god arbetsmiljö och bidra till ett lågt klimatavtryck. På Cardi har vi ett starkt engagemang för att utveckla belysningslösningar som hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi har lång erfarenhet av att leverera energieffektiva lösningar. Genom att byta ut gammal belysning mot moderna och intelligenta armaturer och system kan man spara energi och samtidigt få en bättre arbetsmiljö.

Vi arbetar för att skapa produkter som är både nyskapande och förnybara, och som kan återvinnas och bli nya råvaror när de har gjort sitt. Detta är ett viktigt bidrag till en ljusare och mer hållbar framtid. Våra armaturer är designade med hållbarhet i fokus, för att vara bra för våra kunder, vår miljö och vår planet.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa belysningslösningar som både tillgodoser människors behov och minimerar miljöpåverkan. Vi är engagerade i att främja en hållbar utveckling i samhället och vi integrerar hållbarhet i alla aspekter av vårt arbete.

 

Energieffektiv belysning för en hållbar fastighet

Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskällor och används fortfarande i flera offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler. T5 och T8-lysröret förbjöds i augusti 2023. Förbjudet beror på att EU-kommissionen beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Kvicksilver är ett mycket skadligt miljögift som hotar både naturen och människors välbefinnande. Förbudet innebär att det inte kommer att vara tillåtet att sälja konventionella lysrör inom EU, och beslutet är ett viktigt steg mot ett bättre klimat.
En av våra främsta prioriteringar är att öka energieffektiviteten för våra produkter Detta är bra för miljön, men också för kunden ur ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av styrsystem, sensorer och den senaste LED-tekniken kan vi minska energianvändningen och bidra till en positiv klimatförändring. Med hög kvalitet, lång livslängd och gedigen kunskap inom ljusdesign, garanterar vi att våra belysningslösningar är hållbara.

Vi arbetar aktivt med att bidra till detta mål genom att ständigt utveckla vårt produktutbud för ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi erbjuder energisnåla belysningsalternativ och intelligent belysningskontroll som gör det enkelt för dig som kund att få hållbar och högkvalitativ belysning från oss med minsta möjliga miljöavtryck.

Läs mer om lysrörsutfasningen

Utbytbarhet

Vi erbjuder armaturer som kombinerar rätt ljus med hög prestanda och framtidssäkerhet. Många av våra armaturer är designade för att man ska kunna demontera dem, byta ut komponenter och återanvända armaturen. På så sätt bidrar vi gemensamt till att minska belastningen på jordens resurser för en hållbar framtid. 

Återbruka befintliga armaturer

Cardi erbjuder även kundunika lösningar. Vi har bland annat hjälpt Rusta att återbruka sina armaturer. Rusta hade ett behov av att byta till LED-belysning på sitt huvudkontor. Problemet var att de befintliga armaturerna var integrerade i innertaket. Cardi tog fram en lösning i form av LED-insatser som monterades in i armaturhöljet. En skräddarsydd lösning efter kundens önskemål och förutsättningar. Resultatet blev en uppgraderad belysning som gav bättre ljuskvalitet och halverade energianvändningen.

Läs mer om projektet

Återvinning

Cirkulär ekonomi är ett sätt att minska resursslöseriet och skapa värde genom att återföra material till kretsloppet. Det innebär att vi använder det vi har på ett smart och effektivt sätt, och att vi ser till att det som inte längre behövs kan återvinnas eller återbrukas. Detta är en nyckel för att uppnå en hållbar utveckling. Genom återvinning kan vi spara energi, minska utsläppen och skapa nya produkter av gamla material.

Vi strävar efter att utveckla armaturer som är hållbara både i kvalitet och miljö. Vi väljer återvinningsbara och återvunna material i stor utsträckning för att minska vår miljöpåverkan och gör våra armaturer mer hållbara.

Många av våra armaturer är tillverkade av återvunnet aluminium. Aluminium ger en god värmeavledning och vi kan markant sänka temperaturen i armaturen, detta göra att LED-kortens och driverns livslängd förlängs betydligt. Även vikten reduceras, detta medför band annat reduktioner av CO2-halter vid transporter samt låg vikt för installatören vid montage. Aluminium är ett hållbart material som inte avger några skadliga tungmetaller och är 100% återvinningsbart.

 

Reko

Reko, vår IP44 armatur är >98% återvinningsbar. Stommen är tillverkad av återvunnen aluminium och gavlar av biobaserad plast från tallolja. Tallolja är biologiskt nedbrytbart och kan ersätta fossilbaserade ämnen, tallolja är helt förnybar och kommer från ett hållbart skogsbruk, hela trädet används.

Våra förpackningar

Vi jobbar aktivt med våra förpackningar, allt från att använda FCS-märkta kartonger där man garanterar att skogen återplanteras, ett ansvarsfullt skogsbruk till att fasa ut all plast. 
Vi arbetar även med att minska materialanvändningen för att spara på resurser och transporter och minimera CO2 påverkan.

Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB

Cardi är Elektroskndias egna varumärke inom belysning. Elektroskandia  har sedan flera år tillbaka arbetat systematiskt med hållbarhet i den dagliga verksamheten och Elektroskandia var först i elbranschen med att ta fram en hållbarhetsrapport.

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är hållbarhet; kvalitet, arbetsmiljö och miljö; gemensamma hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats och med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… värnar vi om våra medarbetare. Vi strävar efter att ha hög säkerhet och att medverka till deras goda hälsa.

… vill vi bli bättre...

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa våra kunders förväntan på tillgänglighet, trygghet, stöd och effektivitet. Tillsammans med våra ledande tillverkare arbetar vi aktivt med att erbjuda våra gemensamma kunder ett miljövänligt produktsortiment. Med hjälp av vårt ledningssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar.

... och minska vår negativa påverkan på miljön!

I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar.

Anders Nordlöw
Verkställande direktör

Läs mer om Elektroskandias hållbarhetsarbete 

Ladda ned Elektroskandias hållbarhetsrapport

 

Elektroskandia får återigen högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Det oberoende analysföretaget EcoVadis har för andra året i rad tilldelat Elektroskandia högsta möjliga betyg, platina, för företagets hållbarhetsarbete. Med det är man bland topp 1%, av de mer än 100 000 betygsatta företagen globalt