Connected Exteriört

 

Varför Bluetooth?

Bluetooth är ett utmärkt alternativ för att kontrollera belysningen i olika situationer. Cardi har trådlösa lösningar för både interiör- och exteriörbelysning som är smidiga att installera och hantera.

Med Bluetooth kan man reglera belysningen utan kablar, vilket minskar kostnader och arbete vid installation och service. Man kan också effektivisera energianvändningen genom att anpassa belysningen efter rörelse och solljus med hjälp av sensorer.

Med en App kan man lätt skapa grupper och sektioner av lampor så att användaren kan anpassa belysningen efter sina behov och preferenser.

Mesh-nätverk

Ett sätt att skapa ett trådlöst nätverk som är pålitligt och effektivt är att använda sig av mesh-teknik. Det innebär att varje enhet i nätverket, till exempel sensorer, kan skicka och ta emot data från andra enheter utan att vara beroende av en central router eller accesspunkt. Detta gör att nätverket kan anpassa sig till olika förhållanden och övervinna hinder som väggar eller störningar.

Om en enhet slutar fungera kan nätverket automatiskt hitta en alternativ väg för datatrafiken. Mesh-nätverk är därför robusta och självläkande, vilket är viktigt för många tillämpningar som kräver hög tillgänglighet och säkerhet.

Connected Exteriört

Utomhusbelysning kräver fortfarande mycket manuellt arbete för drift och underhåll.

LED och den uppkopplade tekniken IoT ger idag nya möjligheter till styrning och informationsutbyte via så kallade "smarta armaturer".

Man uppnår då;

 • Energibesparing
 • Rapportering av data (t ex underhåll)
 • Energimätning
 • Övervakning och styrning

Zhaga D4i

Zhaga är ett industrikonsortium som utvecklat en standardiserad sockeltyp (Zhaga Bok 18) anpassad för LED armaturer med utökad funktionalitet.

Digital Illumination Interface Alliance DiiA har utvecklat ett tillägg till DALI-2 standarden med ett kommunikationsprotokoll för styrning – detta heter D4i.

När en armatur är märkt med D4i talar det om att det sitter en driver i armaturen som har 4 inbyggda funktioner;

 • Strömförsörjning
 • Information om t ex färgtemperatur och installationsdatum
 • Energianvändning
 • Driftrelaterad information som felmeddelanden, ström, spänning och drifttimmar

Samarbetet mellan Zhaga och DiiA har lett till att armaturerna kan certifieras som Zhaga-D4i.

Anläggningen blir då fabrikatsoberoende och framtidssäkrad.

Zhaga-D4i Noder

D4i gör exteriörarmaturer klar för IoT men det behövs ytterligare en komponent för att armaturen ska kunna kommunicera, en så kallad nod. Noden gör det möjligt att verkligen kommunicera mellan armaturer eller att sända data vidare. För att en nod ska kunna anslutas till utomhusarmaturen behövs en sockel, i detta fall en sockel kallad Zhaga Bok18, framtagen av industrikonsortiet Zhaga för att klara kapslingen och sitta ute under lång tid.

En Zhaga-D4i certifierad armatur utan nod fungerar och kan användas precis som en vanlig armatur om man önskar avvakta i sitt val av noder och styrsystem. Detta är särskilt tänkvärt då dagens LED-armaturer förväntas hålla upp till 25 år och att det inte går att komplettera en armatur med Zhaga-D4i i efterhand.

Armaturerna kan även anslutas till ett centralt system vilket ger ytterligare fördelar;

 • Datainsamling av energianvändning
 • Närvaro
 • Status såsom ljusnivå
 • Brinntimmar
 • Temperatur 
 • Information om trasiga armaturer
 • Effektivare underhåll baserat på datainsamling
 • Effektivare löpande upphandling av underhållstjänster

Olika typer av noder

Det finns kommunikationsnoder och noder för närvarodetektering. Närvarosensorn monteras alltid på undersidan av armaturen. Denna kan styra armaturer individuellt eller i grupp och ger stora fördelar för ägaren av anläggningen;

 • Energibesparing genom trafikstyrd belysning samt släckning dagtid
 • Säkerhet och Trygghet genom att öka belysning på gångvägar vid närvaro

Trådlös kommunikation via en nod, används tillsammans med utomhusarmaturer med Z-D4i.

Närvarosensorn måste alltid monteras på undersidan av armaturen för att kunna detektera rörelse.

Läs mer om trådlös kommunikation via noder

Samtliga Zhaga-certifierade artiklar återfinns i Zhaga konsortiums databas.

Cardi's sortiment av noder;

 

Kommunikationsnod Tridonic Casambi Ready

Kommunikationsnod från Tridonic som är Casambi Ready (E13 610 03). Monteras på ovansidan av armaturen och har en räckvidd på 150m. Upp till 250 noder i samma mesh-nätverk. Driftsätts med 4Remote BT APP för Android eller iOS.

Applikationer

 • Skolor
 • Gårdar
 • Gång- och cykelvägar
 • Parkeringsplatser
 • Lager

Batteribackup till Casambi noder vid strömbortfall

En nod bör alltid vara monterad på fast fas som inte stängs av centralt som t ex gatubelysning ofta gör. Strömbortfall kan ske av andra andledningar, tiden i astoruret nollställs om detta sker och en ny programmering måste göras. För att undvika detta kan en batteribackup monteras i anläggningen för att säkerställa korrekt tid, t ex E13 305 78.

Noder för närvarodetektering

En energibesparande anläggning som fortfarande skapar trygghet för människor i ett område är en stor vinning för kommuner i Sverige. Funktionen uppnås tillsammans med en närvarosensor.

Tridonic PIR-sensor

Tridonics PIR-sensor (E17 116 82) kombineras med kommunikationnoderna. 2 inbyggda PIR-sensorer möjliggör detektering av objekt även i sidled. Sensorn har ett rektangulärt detekteringsområde och är idealisk för gatubelysning 4-8m montagehöjd. Sensorn detekterar omgivningsljus och rörelse och har även integrerad temperaturmätning.

Även PIR-sensorn programmeras i Tridonics 4Remote BT App. 

Ladda ner din 4Remote BT APP för Android eller iOS.

Philips Multisensor 

Philips Multisensor är en nod med kombinerad Kommunikation och Närvaro (E79 853 98). Multisensorn är Zhaga-D4i certifierad och kan användas som stand-alone. Sensorn programmeras i Philips Outdoor Multisensor APP.

Rekommenderad montagehöjd 3-12m. Detekteringsområdet ställs in genom att rotera basplattan på sensorn för att ändra vinkel. 

Detektering av

 • Gångare och cyklister max 15m
 • Bilar max 30m

Ladda ner Philips Outdoor Multisensor APP för Android.

Noden programmeras i Philips App Outdoor Sensor Configurator och finns enbart för Android.

Interact Ready - Sensorn fungerar även i ett mer avancerat och fjärrstyrt system, Interact, som är Signify:s plattform för gatubelysningshanteringssystem, som ger möjlighet till att samla in data för t ex analys. För uppkoppling mot Interact krävs ytterligare en kommuniktionsnod som ansluts på ovansidan av armaturen som endast tillhandahålls av Signify.