Trapphus

I ett trapphus finns det stora möjligheter att spara energi genom att inte låta armaturerna vara tända dygnet runt. Detta kan ibland komma i konflikt med den upplevda känslan av trygghet. Det kan enkelt förhindras genom att välja armaturer med integrerad sensor som sänker alternativt släcker ljuset när ingen befinner sig i utrymmet för att sedan dimra upp så snart någon passerar. Väljer man armaturer med radiosensor så kan armaturerna kommunicera trådlöst med varandra och tända upp våningsplanen vartefter personen förflyttar sig.

Nyheter