Korridorer och Öppna ytor

Korridorer och öppna ytor i en skola användas till många olika aktiviteter, förflyttning mellan lektioner, kapprum och att umgås på raster. Det är viktigt att belysningen anpassas till alla olika aktiviteter. Placeringen av dessa ytor är ofta så att de har lite eller inget dagsljusinsläpp och de måste därigenom förlita sig på enbart artificiell belysning. Närvarosensor är ett bra sätt att minska energiförbrukningen när ingen befinner sig i lokalen. Hörnmonterade armaturer ger ett asymmetriskt ljus till väggar och tak.
Armaturer med bred spridningsvinkel ger möjlighet till att klara de höga jämnhetskraven i Ljus & Rum.

Nyheter