LUMU NÖDLJUS

E7342496

Lumu II LED är en ledljusarmatur avsedd för infällt eller utanpåliggande takmontage. Armatur för beredskapsdrift med autotest och inbyggt NiMH-batteri. Vit armaturstomme med transparent kupa av polykarbonat. Automatisk funktionstest görs var 15:e dag. Automatisk kapacitetstest av batteri görs 2ggr per år och varar en timme. Funktionstest kan även göras manuellt. Effektförbrukning: 3,3W/3,7VA. Batteri: NiMh-batteri 4,8V/1,2Ah med 1 timmes backup. Återuppladningstid: 24 timmar. Monteras i tak, utanpåliggane eller infälld. Omgivningstemperatur +5°C till +40 °C. 4st kabelinföringar på armaturens överdel. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm².NiMH
Belysning/skylt utrymningsväg
Standby-koppling
Nej
Decentral (enkelbatteri)
Automatisk självtest

LJUSTEKNISKA DATA

350 lm
LED ej utbytbar

ELEKTRISKA DATA

230...240 V
AC

DIMENSIONER

65 mm

DIMENSIONER (forts)

110 mm
125 mm

TEKNISKA DATA

IP40
II

UTFÖRANDE

Vit
Plast
Plast, transparent
Ja
Utanpåliggande/infällt montage
Lämplig för genomgående ledning

MÅTTRITNING

E7342496

LJUSFÖRDELNINGSKURVA

E7342496

RESERVDELAR


EXEMPEL PÅ APPLIKATION

Läs mer om: