Doris

Doris är en serie robusta välavbländade väggarmaturer som passar utmärkt för entreér och fasader. Armaturen finns i ett flertal olika varianter.

Doris HO: Har ett högre ljusflöde för att kunna monteras på högre höjder. Rekommenderad montagehöjd 3-7 m.
Doris LO: Har ett lägre ljusflöde för att kunna monteras på lägre höjder. 
Doris upp/ned: Har ett upp-/nedåtriktat ljus. Ljusfördelning upp/ned 50%/50%.
Doris Uttag: Har ett praktiskt uttag 230V/IP44 på undersidan av armaturen.
Doris med nr-skylt: Tillverkas på beställning, har plats för 1-4 tecken.