Industri

Ett bra ljus är viktigt för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö i industrin. Olika industrier har olika behov och utmaningar när det gäller belysning, och därför är det viktigt att anpassa belysningslösningen efter varje specifik situation. Den gemensamma nämnaren är i de flesta fall höga montagehöjder med besvärliga montage och försvårat underhåll.

Inom industrin kan även miljön vara krävande. Hög omgivningstemperatur, smutsig miljö, kraftiga vibrationer och aggressiva kemikalier ställer krav på val av armatur. Belysningen är viktigt inom industrin både för en säker och bra arbetsmiljö för de som arbetar och för att slippa kostsamma stopp i produktionen. 

Cardi har under många år levererat högkvalitativa belysningslösningar för industrisektorn. Vårt mål är att skapa en optimal arbetsmiljö med en energieffektiv och hållbar belysning anpassad för den specifika applikationen. Vi erbjuder även olika typer av ljusstyrningssystem.

Att tänka på vid val av industri armaturer, läs mer