Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Industriella miljöer kräver armaturer med unika egenskaper

Ett bra ljus är viktigt för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö i industrin. Olika industrier har olika behov och utmaningar när det gäller belysning, och därför är det viktigt att anpassa belysningslösningen efter lokalen och arbetsuppgiften i varje specifik situation. Den gemensamma nämnaren är i de flesta fall, höga montagehöjder med besvärliga montage och försvårat underhåll.

Inom industrin kan även miljön vara krävande. Hög omgivningstemperatur, smutsig miljö, kraftiga vibrationer och aggressiva kemikalier ställer krav på val av armatur. Belysningen är viktig inom industrin både för en säker och bra arbetsmiljö för de som arbetar, både för att minimera riskerna för fel p.g.a att man inte ser ordentligt och för att slippa kostsamma stopp i produktionen.

Cardi har under många år levererat högkvalitativa belysningslösningar för olika typer av industrier. Vårt mål är att skapa en bra arbetsmiljö med en energieffektiv och hållbar belysning anpassad för den specifika applikationen. Förutom att använda armaturer med anpassad ljusstyrka och ljusfördelning kan vi erbjuda lösningar för olika typer av ljusstyrningssystem. Med ett ljusstyrningssystem kan belysningen ändras och anpassas när förändringar sker på produktionsytan så att det inte står och lyser i onödan.

Att tänka på vid val av armaturer

Det är svårt att ge allmänna råd gällande belysning för industrier då det ser så olika ut beroende på lokalens utformning och vilket arbete som utförs med t.ex olika maskiner. Vid en belysningsplanering och val av armaturer bör man ha en god uppfattning om hur arbetet utförs i lokalen och var belysningen kan placeras i förhållande till arbetsplatsen. För att följa standarden EN 12464-1 för belysning av arbetsplatser inomhus bör man göra en noggrann belysningsplanering som tar hänsyn till lokalens utformning och de arbetsuppgifter som ska utföras. Vi har samlat några exempel på armaturer som vi anser lämpliga för olika typer av industrier, samt några råd om vad man bör beakta när man väljer typ av armatur.

Se förslag på armaturer per applikation

Höga krav inom industrin

Industriella miljöer ställer, i vissa fall, höga krav på hur armaturerna är konstruerade, det kan bero på höga omgivningstemperaturer, fuktighet, smuts eller damm. Samtidigt måste belysningen vara lämplig för de arbetsuppgifter som utförs, så personalen kan arbeta säkert och effektivt. En god belysning skapar också en trivsam och ergonomisk arbetsplats. För att klara av de industriella förhållandena behövs ofta en kombination av hög kapslingsklass, korrosionsklass och kemikalieresistens.

Läs mer om IP-klasser och korrosionsklasser

Drifttemperaturer

Drifttemperaturer för olika belysningsprodukter i industriella miljöer kan variera kraftigt från frysrum där temperaturen kan gå ned till -40°C till gjuterier med mycket höga omgivningstemperaturer. Detta innebär att industriella belysningsprodukter måste uppfylla högre krav när det gäller driftsförhållanden.
Vid både låga och höga omgivningstemperaturer kan även livslängden på LED och komponenter påverkas. För industriarmaturer som kan monteras i miljöer med högre omgivningstemperaturer har vi ett diagram som visar aktuell livslängd vid olika omgivningstemperaturer.

För att undvika att armaturer som är placerade i miljöer med varierande temperaturer drabbas av kondensbildning på grund av temperaturväxlingar under dygnet, bör armaturer förses med ett filter eller en ventil. Detta gör att lufttrycket i armaturen kan anpassa sig till omgivningen och att luften kan flöda in och ut. Om temperaturen varierar mer än ca 10 grader, kan det annars uppstå problem med fukt i armaturen.

Belysningsstyrning

Eftersom arbetstider kan variera upp till 24h/dygn 7 dagar i veckan är det viktigt att ha en effektiv styrning av belysningen för att minska energiförbrukningen. Hållbara belysningsinstallationer bidrar till att skydda miljön, och ett ljusstyrningssystem gör det möjligt att anpassa artificiellt ljus efter behov och situation.
Genom att använda smarta sensorer och övervakningsfunktioner går det att spara mer energi och förlänga belysningsinstallationens livslängd. Detta leder också till lägre underhållskostnader och mindre koldioxidutsläpp.
Med människors välbefinnande i åtanke kan belysningslösningar skapas för att passa olika uppgifter och ändamål, förbättra arbetsmiljön och balansera bristen på naturligt ljus.

Vi har ett brett utbud av styrningssystem för belysning från olika tillverkare. Om du vill veta mer om vilket system som passar bäst för ditt projekt, kontakta din belysningssäljare.

Projektpackning och snabbkoppling

Tid är idag en bristvara vid installationer och det gäller att arbeta så effektivt som möjligt, så att montörerna kan koncentrera sig på installationsarbete istället för att behöva tänka på förarbete och hantering av extra material och emballage.

Elektroskandia/Cardi har smarta och kostnadseffektiva logistiklösningar, som gör att du som kund kan frigöra resurser, uppnå maximal flexibilitet, kostnadseffektivitet och ger dig ett ökat fokus på din kärnverksamhet. En sådan tjänst är förmontering av kabel och snabbkoppling på armaturer vilket spar tid och arbete.
Många industriarmaturer har idag snabbkopplingar som standard vilket gör att man inte behöver öppna armaturerna vid installation.

Läs mer om våra tjänster

Lysrör fasas ut för att det innehåller det miljöfarliga ämnet kvicksilver

Idag finns det många industrier med en föråldrad och ineffektiv belysningslösning. Genom att byta ut gamla lysrörslösningar till LED-teknik med dagens system för belysningsstyrning kan vi både minska miljöbelastningen och få en bättre belysning. Den största miljöbelastningen när det gäller gammal belysning är, utöver innehåll av kvicksilver, energianvändningen.

T5 och T8-lysröret fasades ut i augusti 2023. Förbjudet beror på att EU-kommissionen beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). I RoHS-direktivet finns idag även ett beslut om att högtrycksnatriumlampor och metallhalogen kommer att fasas ut 2027. Denna lagstiftning bygger på tidssatta undantag, som kan förlängas av industrin begär det och RoHS-kommittén bedömer att det inte finns några fullgoda ersättare på marknaden. 

När lysrör och urladdningslampor översätts till LED är det svårt att ange exakt motsvarighet då det är beroende av hur gammal armaturen är, vad det är för kupa eller raster och kvalité. Se därför respektive ersättning som en förenklad tabell. Vid större utbyte hjälper vi gärna till med en belysningsplanering.

Ladda ned våra ersättningstabeller