Produktionsyta

Produktionsytor och monteringshallar kan se olika ut, de kan ha olika grad av automation vilket ställer olika krav på behov av belysning. Det finns armaturer med olika ljusfördelningar beroende på vad som produktionsytan ska användas till och var armaturerna är placerade i förhållande till de som arbetar i produktionen. En fördel kan också vara att belysningen är flexibel för att kunna ta hänsyn förändringar i produktionsytan.

Nyheter

Produktionsyta

Visar 0 av 0

Inga produkter matchar dina sökkriterier