Ishall

En ishall är inte som andra idrottshallar, ishallen ska till skillnad från en vanlig idrottshall bibehålla ett kallt inomhusklimat, det ställer också en hel del krav på byggnaden. I de högre speldivisionerna ställs också högre krav på hur ishallen ska vara utformad. Ishockeyförbundet ställer framförallt krav ur ett brukar- och besöksperspektiv. Rekommendationer kring ljusmängd och jämnhet horisontellt finns i foldern ”Bygga Ishall” utgiven av Svenska Ishockeyförbundet och behandlar främst krav för Ishockeyspel.

Vilken belysningsstandard som används är beroende av nivån på hockeyn, tävling eller motion. I Europastandarden SS-EN 12193:2018 anges generella belysningsstyrkor för träning respektive tävling nationellt och internationellt. För spel i SHL respektive Hockeyallsvenskan finns dock andra krav enligt publikationen ”Att tänka på vid upphandling av Arena-/Ishallsbelysning” utgiven av Svenska Hockeyförbundet.

Det är viktigt med en jämn belysning på isen, den vita isen gör att ojämnheter lätt blir synliga och det försvårar spelet.

Armaturer i ishallar kan träffas av puckar så de bör vara robusta och vara certifierade enl DIN 57710-13/VDE-0710-13 för att klara upprepade stötar.

Nyheter

Ishall

Visar 0 av 0

Inga produkter matchar dina sökkriterier