Innergård/Gång-& cykelväg

Innergård

Med en bra belysning på innergårdar skapar man atmosfär och trivsel, en miljö där människor vill umgås även efter mörkrets inbrott. Ljuset är en viktig faktor för att skapa en känsla av trygghet i bostadsområdet. En bra belysning är även ett bra sätt att göra bostadsområdet tilldragande. Beroende på valet av armatur kan olika effekter uppnås, en stolparmatur kan kombineras med pollare och fasadbelysning för att skapa en trivsam miljö. En belyst omgivning, t.ex. fasader, träd och buskage, hjälper till att skapa en rumslig känsla och det blir lättare att få en förståelse av platsen redan på längre håll. Tänk på att förekomsten av träd och större buskage kan skugga eller skymma belysningen och är därför av betydelse vid valet av stolpplacering och stolphöjd. Utomhusarmaturer ska vara robusta, energieffektiva och gärna ha en tilltalande design.

Gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägar ska vara jämnt och enhetligt belysta och genom att även belysa den närmaste omgivningen skapar man trygghet. Både gångtrafikanter och cyklister ska känna sig trygga och säkra. Viktigt att tänka på är om det finns områden som bör belysas extra t ex vid trappor eller där vägen ändrar ritning.

Belysning på gång- och cykelvägar kan dimras nattetid men bör inte släckas ned helt. Lägre stolpar ger en trivsam känsla, det är dock viktigt att armaturerna är väl avbländade

Nyheter

Innergård/Gång- & cykelväg

Visar 0 av 0

Inga produkter matchar dina sökkriterier