Referenser

Här har vi har samlat ett axplock av våra ljusprojekt med stor variation på applikation. Här finns projekt som kontor, skola, industri, bostadsrättsföreningar, parker, idrottsplatser och sporthallar, butiker och restauranger.

Vi kan hjälpa dig med både interiöra och exteriöra belysningslösningar, vi har allt ifrån robusta industriarmaturer till dekorativa pendelarmaturer.


Alla klassrum är inte lika men de behöver belysning på ett liknande sätt. Gemensamt är att belysningsmiljön ska underlätta lärandet. Belysning är en viktig del då rätt ljus kan förbättra elevernas prestation. Armaturerna bör ha bra ljusfördelning som distribuerar ljuset effektivt och minimerar bländning.

En anpassad belysningsstyrka med god jämnhet och fördelning är önskvärt i den här typen av lokaler. Arbetsmiljöverkets krav på omfältsljus i ett klassrum kräver en viss del indirekt ljus för att skapa en balans mellan omfält, skrivtavla och skolbänken, det är anledningen att man med fördel pendlar armaturer i ett klassrum. Vid montage av infällda armaturer med endast direkt ljus så som LED-plattor blir det svårt att skapa bra förutsättningar, skillnaden i ljushet mellan armaturens lysande yta och taket riskerar att bli större än 10 gånger och orsaka en synnedsättande bländning.

Klassrumsbelysningen ska även kunna anpassas för att alla de olika aktiviteter som uppstår under en skoldag som t ex läsning, skriva prov, jobba vid dator eller följa lärarens presentation framme vid tavlan. Med en väl planerad klassrumsbelysning kan man uppnå ett bra arbetsljus för olika behov under dagen. I många klassrum har man även en flexibel placering skolbänkarna som är viktigt att ta hänsyn till när man planerar belysningen. Lämpligt är att komplettera belysningen med ett styrsystem med närvaro och dagsljussensorer för att enkelt kunna anpassa belysningen till skolarbetet. Det finns även platser i klassrummet som behöver specialbelysning t ex belysning vid tavla.

Våra klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli.

Gå till produktsidan för våra klassrumspaket